Vi er 5 mobile fysioterapeuter, der påtager os genoptræningsopgaver for Århus Kommune, samt behandling efter lægehenvisning.
Behandling efter lægehenvisning sker efter overenskomst med Sygesikringen, således at sygesikringen yder tilskud til behandlingen, ligesom det vil være muligt at opnå tilskud fra Sygeforsikringen Danmark.

Genoptræning ydes efter aftale med Århus Kommune. I genoptræningsforløbet har vi tæt samarbejde med lokalcentre, genoptræningscentre og visitatorer. Vi tilstræber at forløbet fra sygehuset til genoptræning i eget hjem bliver så let som muligt. Hvis der er behov for det, sørger vi for at der bliver tilbudt vedligeholdende træning efter endt genoptræning. Det kan foregå via visitator på lokalcenter - eller som fortsat træning i eget hjem efter henvisning.